• Algemene voorwaarden & les bepalingen

    Coach Tennis Academy

Artikel 1:
Voor het volgen van tennisles bij Coach Tennis Academy is het verplicht lid te zijn van de vereniging waar je les wilt hebben. Je dient zelf zorg te dragen voor uw verenigingslidmaatschap, hou er rekening mee dat als je een dag lidmaatschap heeft het niet is toegestaan om in de avond lessen te volgen.

Artikel 2A:
De lesprijzen van de zomer en winter periode zijn inclusief baanhuur en BTW. De lesprijzen zijn exclusief lidmaatschap van de vereniging, dit dien je zelf te regelen!

2B:
In de afspraken die Coach Tennis Academy heeft met de vereniging, zijn wij alleen in staat om aan leden van de vereniging les te geven(uitzonderingen daar gelaten). Wij geven uw gegevens door aan de penningmeester, zodat die controle kan houden of je lid bent. Ze kunnen je benaderen over het verplichte lidmaatschap.

Artikel 3A:
Als je zich inschrijft voor lessen gaat Coach Tennis Academy er van uit dat je de algemene voorwaarden en bepalingen hebt gelezen en akkoord gaat. Deze is te vinden op onze website na inlog van uw profiel.

3B:
De tennistrainingen worden verzorgt op de banen van A.L.T.C De Algemene te IJsbaanpad zowel zomer als winter (buiten)op Claytech, het is dan ook van belang dat je goede gravelschoenen hebt.

Artikel 4:
Een lesuur duurt zestig minuten, een half lesuur duurt dertig minuten. De trainer heeft na ieder lesuur 10 minuten pauze voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Gedurende deze 10 minuten heeft de cursist de beschikking over een baan. In het geval van privéles zal de trainer zijn/haar pauze inkorten tot maximaal vijf minuten.

Artikel 5:
Bij elke form van tennis activiteiten die Coacht Tennis Academy verzorgt, zijn de Ballen en materialen ten kosten van de Tennis Academy en kun je als gewenst een racket lenen en na advies een racket aanschaffen.

Artikel 6:
Deelnamen binnen elke gegeven vorm die Coach Tennis Academy verzorgt, geschied geheel op eigen risico! Coach Tennis Academy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel van de betrokkende deelnemers door welke oorzaak dan ook.

Artikel 7A:
Coach Tennis Academy is niet verantwoordelijkheid onthoud zich van ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, geld inbegrepen.

7B:
Eventuele schade opgelopen gedurende de cursus, waarvoor Coach Tennis Academy verantwoordelijk wordt gesteld, wordt vergoed tot de hoogte van de uitkering van de aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8:
Uw online profiel gegevens worden niet verstrekt aan onrechtmatige of aan derden.

Artikel 9:
Uw dient tijdens het opgeven van tennislessen binnen uw online profiel, aan te geven op welke 3 dagen/tijden je zou kunnen genieten van tennisles. Hoe meer beschikbaarheid je invult, des te groter de kans is dat wij je kunnen indelen voor les.

Artikel 10:
Het lesgeld dien je binnen de gestelde termijn van 14 dagen te betalen. (tenzij anders overeengekomen met goedkeuring van Coach Tennis Academy.) Is het lesgeld niet binnen de termijn ontvangen is word er een herinnering verstuurd. bij een tweede herinnering word (35 euro administratie kosten) in rekening gebracht, hierna zijn wij genoodzaakt de rekening uit handen geven aan de deurwaarder, deze kosten zijn voor de lesnemer.

Artikel 11:
Bij verzuim van lessen is dat geheel voor rekening van de cursist, lessen zijn niet overdraagbaar naar andere periode en worden gezien als gegeven.

Artikel 12:
Restitutie van het lesgeld als gevolg van ziekte of blessures e.d. is niet mogelijk.

Artikel 13A:
Na bekendmaking van de lensindeling is het niet meer mogelijk de lessen te annuleren, lesnemer is dan het volledige lesgeld verschuldigd.                          Bij voortijdige annulering van de indeling word 35 euro administratiekosten in rekening gebracht.

13B:
Bij annulering van uw inschrijving voordat de indeling bekend is gemaakt, word er 40 euro administratiekosten(inschrijfclausule) in rekening gebracht!

Artikel14:
Bij inschrijving gaat de cursist akkoord met de door Coach Tennis Academy toe te wijzen tennisleraar.

Artikel 15A:
De Afspraken m.b.t. lesuitval wegens onbespeelbare banen, door welke vorm dan ook.
– De lessen gaan het gehele jaar door tenzij over wordt vermeld door de tennisleraar.
– Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met de desbetreffende leraar (mits bereikbaar door les).
– Wij streven ernaar om uw over uitval van de lessen, minimaal 30minuten van te voren in te lichten over de situatie. Er is geen recht van inhaal of restitutie als de afmelding van de lessen korter zijn dan de termijn die word aangegeven.

15B:
Bij lesuitval wegens onbespeelbare banen wordt je hiervan door de desbetreffende leraar op de hoogte gebracht, en geld de om en om regel: De 1ste les die uitvalt wordt als gegeven beschouwd, 2de les die uitvalt wordt ingehaald, de 3de les die uitvalt word als gegeven beschouwd, de 4de les die uitvalt word ingehaald. je heb dus recht op 16 lessen bij een cyclus van 18 lessen en 8 lessen bij een cyclus van 9 lessen.
Inhaallessen vinden plaats op uw eigen lestijd in de periode van uw lessenreeks(zomerwinterseizoen)

15C:
Een door weersomstandigheden afgebroken tennisles die voor 30% gegeven is, wordt als gegeven beschouwd.

Artikel 16:
Bij geval dat de Tennisleraar niet in staat is om uw les te geven wordt er een invaller geregeld of word de les ingehaald op uw vaste dag en tijd na de laatste reguliere les van uw lessen reeks.(of na samen spraak op een ander moment)

Artikel 17:
Het kan voorkomen dat er geen ruimte meer is voor een inhaal les op de reguliere tijd m.b.t. overgang van seizoenen. De tennisleraar kan dan in overleg met je besluiten de les op andere tijd en dag de les(ssen) in te halen. Als de meerderheid van de groep in staat is die
inhaal les te volgen zal deze gegeven worden.

Artikel 18:
Het is belangrijk om op tijd te zijn voor je lessen, dit voor uw mede cursisten en tennisleraar. Het zou de Tennis Academy goed doen als u eerder bent dan uw les om alvorens warming-up te doen, om blessure leed te voorkomen.

Artikel 19:
Als je verhinderd bent, of weet dat je niet aanwezig kan zijn vragen wij je om dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan uw desbetreffende tennisleraar, zodat deze aanpassing kan maken binnen de les voorbereiding, of bij uitval van uw groep de andere groepen kan inpassen naar een eerder uur, om zo de tijd van de tennisleraar optimaal te benutten!

Artikel 20:
Coach Tennis Academy, mag uw emailadres gebruiken om je informatie te sturen over de lessen en andere tennisactiviteiten, deze wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

Artikel 21:
Door inschrijving geeft je toestemming om beeldmateriaal gemaakt tijdens onze tennisactiviteiten voor eventuele promotiedoeleinden te gebruiken (o.a. website en brochures, waarvan je van te voren op de hoogte word gesteld)

Artikel 22:
Coach Tennis Academy streeft ernaar iedereen die zich opgeeft voor les in te delen, echter is het aan de factoren van inschrijving en baan capaciteit niet altijd mogelijk iedereen in te delen. Op deze factoren hebben wij geen invloed, mocht het zo zijn dat wij u niet op de juiste tijd of dag kunnen plaatsen zullen wij u een alternatief kunnen bieden, of in sommige gevallen op de wachtlijst kunnen zetten voor de 2de reeks van 9 lessen of voor de lessen voor het volgende seizoen!

Artikel 23:
Bij verzuim van privéles geldt een termijn van afzeggen 24 uur van te voren. Daarna wordt de les als gegeven beschouwd en wordt in rekening gebracht.

Artikel 24:
Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.

Artikel 25:
Klachten over de training kunnen ingediend worden bij Coach Tennis Academy via het contactformulier op de website www.coachtennisacademy.nl. Indien er klachten zijn over het gedrag van een cursist heeft de trainer de mogelijkheid een cursist van de desbetreffende les te verwijderen en hierover te rapporteren aan uw verenigingsbestuur.

Artikel 26:
Voor vragen kun je contact opnemen met uw tennisleraar of met de leiding van Coach Tennis Academy dit staat vermeld op de website!

Artikel 27A:
Coach Tennis Academy hanteert de volgende willekeurige richtlijnen m.b.t. indeling per seizoen.

27B:
Zoveel mogelijk tegemoetkomend aan de wensen (tijd, groepsverband etc.) van de lesnemers;

27C:
Indien van de voorkeur afgeweken moet worden, wordt het alternatief vooraf overlegd met de lesnemer(s);

27D:
lesgroepen zullen geformeerd worden op gelijkwaardige sterkte;

27E:
Bij over-inschrijving gelden de volgende criteria voor plaatsing (in volgorde van prioriteit) :
1. Leden die in een voorgaande cyclus niet geplaatst zijn;
2. Nieuwe leden van de vereniging;
3. Leden die in een vorige cyclus wel geplaatst waren

Artikel 28A:
Eventuele fouten of vergissingen op onze reclame-uitingen of website zijn niet bindend.

28B:
Coach Tennis Academy kan klanten weigeren zonder opgaaf van redenen.

28C:
In gevallen die niet in onze bepalingen staan vermeld, beslist de leiding van Coach Tennis Academy.

Artikel 29:
Coach Tennis Academy houdt zich het recht om alleen les te geven met gecertificeerde Leraren/of stagiaires in opleiding onder toezicht.

Artikel 30:

Wij gebruiken PLANMYSPORT voor onze administratie en communicatie. Voor het vastleggen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. hieronder vind je de privacyvoorwaarden.